Konferens­lokaler The Manor House

Konferenslokaler Herrgården - Lejondals Slott
Louise

Denna lokal finner du i den separata Herrgårdsbyggnaden med utsikt över Lejondalssjön. På Lejondals Herrgård har du möjlighet att bjuda in till konferens i största avskildhet. Hela herrgården, inklusive egen brygga, står till dig och dina kollegors förfogande. Allt ni behöver för en lyckad konferens finns under ett och samma tak – möteslokaler, boende och relax.

Kapacitet

Konferens­lokaler

Teknisk utrustning finns i alla konferenslokaler

Bildskärm eller projektor, Wi-Fi, Whiteboard, Blädderblock, A5-block, Pennor.
***Mikrofon finns bara i FILIPPA & SPARRE *** (kan beställas till övriga lokaler).

LOKALBYGGNAD M² BIO SKOL U-BORD ÖAR STYRELSE 
SparreVån 1888064346024
DeGeerVån 2644030283620
ParkVån 1614030242420
RundaVån 1551616161616
VäpnarenVån 2552424182416
WasaVån 12688888
Filippa Filippa 10811080407224

Kapacitet

Grupprum

Teknisk utrustning finns i alla grupprum

Projektor/TV, Wi-Fi, Whiteboard, Blädderblock, A5-block, Pennor

LOKALM² BIO SKOL U-BORD STYRELSE 
Hovjunkaren21---10
Bildt20108810
Claesson18101088
Parkgrupprummet19---10
Profetkammaren14101088
Roligheten14101088
Sommarhagen13101088
Sjögrupprummet13---8
Paradiset10---6

Planskisser

Tumma inte på detaljerna! Se våra planskisser och börja planera…